تعداد کل لایک ها: ۲۶

طراح تجربه کاربر | دیوار
دایرکتور طراحی تجربه‌ٔ کاربر در دیوار
طراح تجربهٔ کاربر در دیوار
طراح محصول | اسنپ!
لیدر سابق طراحی تجربهٔ کاربر در دیوار
راهبر طراحی محصول در Browse AI
طراح تجربه کاربر در دیوار
A 3D Man; Dad, Dreamer, Devigner :)
طراح رابط کاربری سابق؛ مدیرعامل فعلی ویرگول
پژوهشگر تجربهٔ کاربر در دیوار
یک دیزاینر ... عاشق مطالعه و یادگیری، دوستدار طبیعت
طراح تجربه کاربر در دیوار | عاشق سفر
راوی تجربه کاربری در #ویرگول و مدرس در #یوتیوب https://www.youtube.com/c/AmirTaqiabadi
سعی می‌کنم طراح خوبی باشم
لیدر پژوهش کاربری در دیوار
پژوهشگر تجربه کاربری دیوار
پژوهشگر تجربهٔ کاربر در دیوار
پژوهشگر تجربهٔ کاربر