تعداد کل لایک ها: ۲۰

نویسندهٔ تجربهٔ کاربر در دیوار، تصویرساز و بلندپروازِ کوتاه‌پر.
پژوهشگر تجربهٔ کاربر در دیوار
لیدر تجربهٔ کاربر در دیوار
راهبر طراحی محصول در Browse AI
تجربه ها و نوشته های من
لیدر طراحی تجربه‌ٔ کاربر در دیوار
من یک دیزاینر هستم !
لیدر پژوهش کاربری در دیوار
روایتگر قلبی که از تپش و ذهنی که از تحلیل باز نمی ایستد
یه جایی برای گشت و گذار در مورد دکوراسیون داخلی خونه با چاشنی کمی اطلاعات و یادگیری
پژوهشگر تجربه کاربری دیوار
پژوهشگر تجربهٔ کاربر در دیوار
دیزاینرِ تجربه
اینجا من به زبان خودم و هر انچه که یاد میگیرم می نویسم...