گزارش کاربرها؛ اولین سرنخ شناسایی کلاهبردارها

گزارش کاربرها؛ اولین سرنخ شناسایی کلاهبردارها
در این یادداشت در مورد اهمیت ثبت گزارش در دیوار و برخی از اقداماتی که...