چابک دو مسیره؛ راه‌حلی برای «واسه‌‌ی این کارها وقت نداریم!»

چابک دو مسیره؛ راه‌حلی برای «واسه‌‌ی این کارها وقت نداریم!»
چطور به‌مرور روش‌هایی رو شکل دادیم که فرآیندهای اکتشاف و توسعه بتونن د...