داستان دیوار و من

داستان دیوار و من
مدتی قبل شروع کردم از پرده‌هایی از داستان خودم و دیوار در لینکدین نوش...