چرا استخدام نشدم؟

چرا استخدام نشدم؟
پس از اتمام ارزیابی متقاضیانِ کارآموزی، عده‌ای زیادی پرسیدن که چرا پذی...